1.1.1.1.8.3. Zygmunt Bazyli Lewandowski x Anna Jurewicz