1.1.1.9. Wacław Marian Lubczyński x Oktawia Wery-Darewska.