1.4.5.2. Józef Makary Lubczyński x Zofia Wasilewska