1.1.1.1.8.8.2. Jerzy Antoni Lewandowski x Danuta Józefa Hutnik x Joanna Zuzanna Żorniak