1.2.1.5. Janusz Kazimierz Marcinowski x Stefania Bury¶.