1.2.1.4. Leszek Zbigniew Marcinowski x Halina Majer.