1.1.2.6. Zygmunt Sokołowski x Marta Ciupek X Irena Mi¶kiewicz