Strona w budowie


Zasoby wybranych archiwów

  1. Wykaz niektórych ksiąg metrykalnych zdeponowanych w archiwum głównym akt dawnych
  2. Archiwum Zabużańskie - rola i zadania w ogólnopolskim systemie archiwów Urzędów Stanu Cywilnego
  3. Wykaz osób pochowanych na cmentarzu katolickim w Kołomyi sporządzony w 1997 roku
  4. Spis archiwów parafialnych przechowywanych w archiwum archidiecezjalnym we Lwowie w dniu 31 grudnia 1931 roku
  5. Akta parafii wyznania rzymsko-katolickiego z Archidiecezji lwowskiej, lata 1601-1685 i 1740-1951 w zbiorach Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie