Strona w budowie


Zasoby wybranych archiwów   Powróć do listy

Wykaz osób pochowanych na cmentarzu katolickim w Kołomyi sporządzony przez zespół władz ukraińskich w 1997 roku.

Wykaz podaję w oryginale (w języku ukraińskim), aby nie było pomyłek przy powtórnym tłumaczeniu nazwisk na język polski. Najprawdopodobniej dużo grobowców i grobów już przed spisem zostało zniszczonych przez miejscową ludność i nie mogło być zinwentaryzowane. Trzy lata temu byłem na cmentarzu w Kołomyi, poszukiwałem grobów rodziny mojej żony, ale niestety żadnego nie znaleźliśmy. A były to rodziny od lat zamieszkałe w tym mieście. Grobowce są stale systematycznie niszczone, co widać po świeżo uszkodzonych, odłupanych elementach kamiennych. Nagminnym jest niszczenie, rozbijanie porcelanowych zdjęć zamontowanych na płytach nagrobnych. Z opowiadań rodzinnych i posiadanych dokumentów wynika, że zostali pochowani na tym cmentarzu. Poszukiwałem też grobów rodziny na innych cmentarzach:
Oryginał dokumentu, wykazy osób pochowanych na cmentarzu katolickim w Kołomyi znajduje się na stronie internetowej: http://kolomyya.org/histpub/historypub17.htm

Wykaz osób pochowanych na cmentarzu katolickim w Kołomyi sporządzony przez zespół władz ukraińskich w 1997 roku do pobrania z:
pdf http://mlewandowski.pl/pliki/archiwum_3.pdf