Grób Rodziny Sokołowskich w Oławie


Foto: Oława, 05.08.2002 r. M.R. Lewandowski, GRAL®

Grób rodziny Sokołowskich na cmentarzu w Oławie.

W grobie są pochowani:
1. Eugenia Sokołowska z d. Karpiuk.
* 06.10.1910,
+ 21.11.1982 Oława.
2. Antoni Sokołowska.
* 20.08.1901 Korolówka,
+ 30.06.1987 Oława.
3. Zdzisława Sokołowska z d. Kluszczyska.
* 30.07.1947 Bydgoszcz,
+ 05.12.2000 Oława.


Grób na cmentarzu w Oławie.

W grobie pochowani są:
Józefa Sokołowska z d. Pasierbowicz.
* 08.09.1905,
+ 28.02.1972 Oława.
Tadeusz Marian Sokołowska.
* 25.07.1936 Korolówka,
+ 01.02.1979 Oława.
Władysław Dorosz.
* 06.01.1931 bd.
+ 25.11.1983 Oława.
Janina Stefania Sokołowska.
* 18.12.1931 Korolówka,
+ 11.03.2002 Oława.
Otwórz galerię

Foto: Oława 05.08.2002 r. MR. Lewandowski, GRAL®