Alfabetyczny index wszystkich nazwisk ujętych w Rodzinnych Drzewach Genealogicznych.

Alphabetical person index lub index in alphabetical of
Der alphabetische index der personen.
L’index des personnens dans l’ordre alphabetigue

Kobiety zamężne występują w spisie pod nazwiskiem rodowym i obecnie używanym.
Niebieskie cyfry rzymskie w kwadratowych nawiasach oznaczają numer planszy (drzewa) - [I], [II], [III], [IV], itd.Wyświetl
      wszystkich
      wg nazwiska:
      osoby umieszczone na drzewie: