Schemat powiązania prezentowanych drzew z drzewem rodziny Lewandowskich.
Opracował / Compiled by / Zusammengestellt von / Komplilita de:
Mieczysław Ryszard Lewandowski z Wrocławia.
Uzupełnienia proszę przesyłać na adres: / Please send the complements to: / Erganzungen bitte schicken an folgende Adresse: / Bonvolu sendi kompletigoju al:
Mieczysław R. Lewandowski tel. 0601-50-3333,
e-mail: lew@lewandowski.pl